קבלת הראי"ה


קבלת ר' אברהם יצחק הכהן קוק מצויה ביד הכל. אין היא גנוזה בכתבי יד נעלמים, אלא גלויה במאמרים, בפנקסים, בקבצים, ובספרי האורות ואורות הקודש, שנדפסו ונודעו ברבים. כל אלה ספרי קבלה הם - קבלה מוצפנת בביטויים שיריים ומליציים, שאינם אלא כינויים שקראו המקובלים לספירות האצילות. בכינויים אלו פירשו המקובלים את תוכנה ואת פעולתה של כל ספירה וספירה. הראי"ה נטל את הכינויים הללו, ושזר וארג אותם בפסקאות שכתב על אלוהים, הוויה, אדם וישראל. שפת כינויים שלמה לו לראי"ה, וידיעתה היא מפתח הכרחי להבנה מלאה ומדויקת של כתביו ורעיוניו.
ספר זה מושתת על הכרת שפת הכינויים של הראי"ה. אלפי כינויים מפוענחים בו, הם וביאוריהם ומקורותיהם בספרי המקובלים. על פי משמעותם של כינויים אלו מבאר הספר מאות פסקאות מכתבי הראי"ה. הפסקאות מובאות בו בשלמותן, ופענוח הכינויים המשובצים בהן מגלה את מערכת הספירות המונחת ביסודן. בדרך זו מבוארות הפסקאות באר היטב, והן מצטרפות לבניין שלם ומסודר של הגיוני הראי"ה. כך בונה הספר, נדבך אחר נדבך, את שיטתו השלמה של הראי"ה הפותחת באידיאלים האלוהיים ומגעת עד התיקון הכללי ועד תנועת ההוויה ההולכת ומשתלמת תמיד.
הספר פורש את קבלת הראי"ה במלוא היקפה, ועל פיה הוא מבאר בבהירות את המושגים היסודיים המייחדים אותה: האידיאלים האלוהיים, הקודש העצמי, החיים האלוהיים, המרחבים והמצרים, האידיאל הישראלי, האידיאה האלוהית והאידיאה הלאומית, החיים הכמוסים, העלאת הניצוצות, המציאות המתקיימת והמתברכת, התיקון הכללי, השלמות וההשתלמות, ההתעלות וההתפתחות, תנועת ההוויה, האחדות העליונה והמופלאה, ועוד ועוד.
הספר מבאר את קבלת הראי"ה בלשון בהירה וברורה, ופורש אותה לפני הציבור הרחב - הן לומדי קבלה הן אלה שעדיין לא באו בשעריה.
*
אלפי הכינויים ששזר הראי"ה בכתביו נאספו בסוף הספר ונערכו יחד ב'אילן הראי"ה'. הכינויים מסודרים לפי מהלך האצילות, והלומד יכול למצוא בו את כינוייה של כל ספירה וספירה מאוגדים יחדיו.

חותם את הספר 'מילון הראי"ה'. המילון אוסף את כל הכינויים שפוענחו בגוף הספר ומסדר אותם על פי סדר אל"ף-בי"ת. כך יכול הלומד למצוא בנקל את הכינויים שהשתמש בהם הראי"ה ולדעת את משמעותם הנכונה והמדויקת.

*
הספר כולל ארבעה כרכים, ובהם אלף ושמונה מאות עמודים.
כרך ראשון: שפת הכינויים, מהלך האצילות, האידיאלים האלוהיים, החיים האלוהיים.
כרך שני: המרחבים האלוהיים, בין בויסק ליפו, כנסת ישראל, מהלך האידיאות.
כרך שלישי: הריסה ושכלול, החיים הכמוסים, התיקון הכללי, שלמות והשתלמות, תנועת ההוויה.
כרך רביעי: האחדות האלוהית, השיטה האצילותית, אילן הראי"ה, מילון הראי"ה.

*
הספר יצא לאור בחודש אייר תשע"ח בהוצאת הספרים של יד בן-צבי.

מחירו בחנות הספרים של ההוצאה: 280 שקלים.
יד בן-צבי, רח' אבן גבירול 14, ירושלים, 02-5398833.
מחיר מומלץ בחנויות הספרים: 435 שקלים.תוכן הספר


פסקה מכתבי הראי"ה - מתוך הספר
כינויי הראי"ה - מתוך הספר


אילן הראי"ה - מתוך הספרמילון הראי"ה - מתוך הספר